Welkom, bezoeker! [ REGISTREREN | INLOGGEN

Privacy

VindHet.be logo

 

Privacybeleid

Nigo G&D Bvba respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is samen met vindhet.be eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven.
Aan de inschrijving is geen enkele verplichting verbonden. De informatie kan door Nigo G&D Bvba gedeeld worden met derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
– Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Nigo G&D Bvba kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Nigo G&D Bvba (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Nigo G&D Bvba. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor door het aanvinken van het “akkoord met de algemene voorwaarden” vierkantje. Nigo G&D Bvba is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Nigo G&D Bvba, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Nigo G&D Bvba is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.
– Nigo G&D Bvba verzamelt ook niet-persoonlijke informatie over onze online bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internet browser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Nigo G&D Bvba geen onevenredige inspanning of kosten vergt. Het volstaat een e-mail te versturen naar 
nigobvba@telenet.be of telefonisch via onze contactgegevens hieronder vermeld.

Onze contactgegevens:
Nigo G&D bvba   Kuurne 0473/274 316  Onderneming BE0879993995

Delen